By

Washington – O americké společnosti se často hovoří jako o rozdělené společnosti. Hovoří se o velkých rozdílech mezi demokraty a republikány, mezi Severem a Jihem. Jak ukazuje poslední průzkum provedený výzkumnou společností Pew Research Center, USA jsou výrazně rozděleny podle generací.

Obvykle, nejenom v případě americké společnosti, se rozlišují čtyři generace (nepočítaje tzv. největší generaci, narozenou v letech 1901-1927, jejímž příslužníkům je dnes minimálně 91 let a více). Nejstarší generaci představuje tzv. tichá generace lidí narozených v letech 1928 – 1945, kterým je dnes 70 až 90 let – tato generace představuje 11% podíl celkové dospělé populace. Jejich děti, přezdívaní baby boomers, se narodily během ekonomické prosperity po 2.světové válce v letech 1946-1964 (54 až 72 let, 29% podíl). Jen o něco méně početná je generace X z let 1965-1980 (38-53 let, 26% podíl). O něco početnější je generace tzv. mileniálů, narozená v letech 1981-1996 (22-37let, 28% podíl). Poslední uváděnou dospělou generací jsou tzv. post-mileniálové z let 1997 a dále (18-21 let, 5% podíl), která ale nebyla pro svůj marginální podíl započtena ve výzkumu.

Generace X a mileniálové mají velmi odlišné politické pohledy od předchozích dvou generací. Lze to velmi dobře pozorovat na hodnocení prvních let v úřadu posledních čtyř prezidentů. Zatímco u prvních dvou prezidentů, Billa Clintona (1993-1994) a George W. Bushe (2001-2002) existovaly jen malé rozdíly co se týče příznivého mínění výkonu funkce v prvním roce úřadu, Barracka Obamy a Donalda Trumpa už existují velké rozdíly mezi generacemi.

Jen 27% mileniálů vyjadřuje příznivé hodnocení Trumpovy výkonu v prvním roce jeho působení v úřadu, u generace X je podíl příznivců jen o něco větší, 36%. Naproti tomu tichá generace i generace baby boomers je vůči němu mnohem smířlivější. 46% tiché generace a 44% baby boomers vyjadřuje podporu Trumpovy v prvním roce jeho vlády.

U Obamy 64% mileniálů a 55% členů generace X vyjadřovalo spokojenost s jeho působením v prvním roce v úřadu.  Mnohem kritičtější byla tichá generace, jen 46% vyjádřilo spokojenost s jeho prvním rokem v úřadu, naproti tomu baby boomers vyjadřovala stejnou vlnu podpory jako generace X, tj. 55%.

Mileniálové obecně vykazují největší podporu demokratické straně. V raném průzkumu nadcházejících „kongresových voleb“ 62% mileniálních registrovaných voličů uvedlo, že upřednostňují demokratického kandidáta. Jedná se o mnohem vyšší podíl než jaký uvedli voliči z generace X v podobném průzkumu z roku 2006.

Taktéž jsou nejhlasitějšími zastánci svateb mezi příslušníky stejného pohlaví. Hned po nich následuje generace X, obecně čím, starší generace, tím je vůči podpoře této myšlenky více rezistentní. Nicméně, podpora svazků příslušníků stejného pohlaví rostla v posledních letech ve všech čtyřech generačních skupinách.

Generační rozdíly ohledně rasy a imigrace

Mnohem větší rozdíly se týkají otázek spjatých s rasou. Do značné míry je to dáno samotným demografickým rozlišením mezi generacemi. Američtí mileniálové jsou až z 40% jiné než bílé rasy, naproti tomu 79% příslužníků tiché generace jsou bílé rasy. Nicméně, podpora příslužníků jiné barvi pleti je v u mileniálů vysoká celkově a týká se i příslužníků bílé rasy. Polovina bílých mileniálů tvrdí, že rasová diskriminace je důvodem, proč se černí neposouvají vpřed – toto stanovisko zastává jen 35% bílých členů generace 35%.

Veřejnost celkově je spíše na straně toho, že černí si mohou za svoje problémy samy (49%), méně Američanů tvrdí, že za to může rasová diskriminace (41%). Při hlubším pohledu mezi generacemi však jsou rozdíly větší a v posledním roce rostl počet těch, kteří mají za to, že diskriminace je příčinou potíží černého obyvatelstva. Největší nárůst byl nepřekvapivě u mileniálů, v letech 2016 až 2017 se zvedlo procento členů této generace o 14% (z 38% na 52%). Stoupl taktéž počet členů generace X, kteří sdílí tento názor (z 29% na 40%), sedmiprocentní nárůst byl vypozorován též u členů baby boomers (z 29% na 36%). Naproti tomu u tiché generace se názor prakticky nezměnil od roku 2000. V tomto roce zastávalo názor, že diskriminace je zdroj problémů, 28% členů této generace, v roce 2017 to bylo o pouhé dvě procenta víc (30%).

Co se týče velmi polarizujícího tématu imigrace, mileniálové opět jsou v čele těch, kteří ji vnímají spíše jako pozitivum než jako zátěž (79%). Imigraci vnímá pozitivně i většina členů generace X (66%), generace baby boomer si pozitivními dopady už není tolik jistá, přesto převládá spíše optimistický pohled (56%). Tichá generace je naproti tomu z většiny přesvědčena, že imigrace přináší více potíží než užitku (47% pro imigraci).

Velké rozdíly mezi generacemi se týkají postavení USA ve světě. Ačkoliv poměrně velké podíly ve všech generacích říkají, že USA patří mezi největší světové země, přesvědčení o tom, že USA stojí nad jinými zeměmi, je u mileniálů velmi nízké (18%), zatímco u tiché generace se najde skoro polovina těch, co tak myslí (46%). Mileniálové také preferují v mnohem menší míře dobrou diplomacii (77%) jako zajištění míru než tichá generace (43%). Generace X i baby boomers sdílí podobné procento těch, co více preferují diplomacii (59% a 52%).

Co však všechny generace spojuje, je nedůvěra v federální vládu. Nejvíce v ní věří tichá generace (18%), naproti nejmenší podporu má u baby boomers (14%). Generace X je o něco důvěřivější (17%), mileniálové jsou na lodi spíše s baby boomers (15%).

(JRu, eurozpravy.cz)

 

Podpoř Kontroverzně!

Pokud se Ti líbí naše články, dej Like!